A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miejski w Nysie
 Drukuj

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu

Kogo dotyczy

Opis procedury:
Przedsiębiorca dysponujący zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie
14 dni dokonuje zgłoszenia zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych
w nim zawartych, a dotyczących:
• likwidacji punktu sprzedaży,
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
• zmiany składu osobowego spółki cywilnej,
• innej zmiany (np. zmiany nazwy przedsiębiorcy, zmiana nazwy punktu sprzedaży itp.)

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

- wniosek/zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
za pośrednictwem Burmistrza Nysy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137).

Uwagi

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Nysie –Wydział Spraw Obywatelskich (pok. 124, tel. 77 4080564) Uwagi • niezachowanie terminu 14 dniowego obciąża przedsiębiorcę • po uprawomocnieniu się decyzji nastąpi weryfikacja poprawności wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia.
© 2022 Urząd Miejski w Nysie
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce