A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Nysie
 Drukuj

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskanie zezwolenia

Kogo dotyczy

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może uzyskać zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych po uprzednim złożeniu właściwie wypełnionego wniosku.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2098 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

• wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
• pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty
za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Nysa.

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
• 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
• 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
• 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia.
wi.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji/zezwolenia.

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137).

Uwagi

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (pok. 124, tel. 77 4080564)
© 2023 Urząd Miejski w Nysie
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.19
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce