A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miejski w Nysie
 Drukuj

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Złożenie oświadczenia

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowy składają do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.

Czas realizacji

Od ręki.

Wymagane dokumenty

• oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) – „ustawa”.

Uwagi

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. 124 tel. 77 4080564) Uwagi 1. Niezłożenia oświadczenia skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Dodatkowy termin na złożenie oświadczenia i jednoczesne wniesienie opłaty w wysokości 30 % opłaty określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy wynosi 30 dni. 3. Oświadczenie podlega weryfikacji (kontroli) Burmistrza Nysy. Złożenie oświadczenia z nieprawidłowymi kwotami skutkuje cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prawidłowe oświadczenie winno zawierać kwoty (bez zaokrągleń) wynikające z raportów dla poszczególnych grup towarowych lub działów. Odpowiedni wydruk należy wykonać pod koniec danego roku, nie później niż przed pierwszą sprzedażą w roku następnym i bezwzględnie zachować w razie kontroli.
© 2022 Urząd Miejski w Nysie
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce